dr hab Ewa Bacia

aganieszka-bolikowska

Oferta Językodajni to coś więcej niż kolejna szkoła językowa.

I dobrze, bo większość z nas, którzy przeszli przez system edukacji formalnej, wiąże ze szkołą złe skojarzenia – nudy, przymusu, podporządkowania nauczycielowi, który „ma zawsze rację” oraz konieczności poddawania się ciągłym sprawdzianom. Tego w Językodajni nie ma!

Idea SPOTKAŃ Z ANGIELSKIM I SPOTKAŃ Z HISZPAŃSKIM organizowanych przez dr Agnieszkę Bolikowską jest zgodna z założeniami edukacji demokratycznej, tak jak ją przedstawiali John Dewey, Paulo Freire czy Janusz Korczak.

W centrum zainteresowania edukacji demokratycznej jest zawsze osoba ucząca się, jej potrzeby, oczekiwania, przyzwyczajenia, dotychczasowe doświadczenia edukacyjne – to wszystko traktowane jest jako potencjał, w który wyposażony jest człowiek, gdy rozpoczyna naukę.

Nauczyciel pełni tu rolę wspierającą, jest coachem, moderatorem. Jego zadanie polega na tym, by pomóc osobie uczącej się w jak najpełniejszym wykorzystaniu jej potencjału. Powinien również zachęcać do uczenia się, motywować do rozwoju.

Dr Agnieszka Bolikowska znalazła własną metodę, która pomaga otworzyć się na przygodę, jaką jest uczenie się. Nauka jest zdemokratyzowana. Każdy może mieć wpływ na wybór omawianych tematów oraz przebieg spotkań, które odbywają się w kameralnych, sześcioosobowych grupach, gdzie uwzględniona może być indywidualność wszystkich uczestników.

Jednocześnie dużą wagę przykłada się do współpracy, intensywnej wymiany myśli i wrażeń, która kontynuowana jest również w czasie pomiędzy cotygodniowymi spotkaniami. W ten sposób nauka staje się sposobem odkrywania dotychczas obcych przestrzeni, ze wsparciem i we współpracy z innymi.

Tak właśnie, dzięki atmosferze zaufania i współpracy, uczący otwierają się na przygodę poznawania świata innych języków i kultur.

dr hab Ewa Bacia jest ekspertem w Instytucie Badań Edukacyjnych, na stałe pracuje naukowo i wykłada na Technische Universität w Berlinie.

Chcesz być informowany o nowych spotkaniach, warsztatach i ciekawych artykułach?

Będzie nam miło przysyłać Ci raz lub dwa razy w miesiącu specjalnego mejla.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w tym ich zbieranie i wykorzystywanie w celach: zapisu na spotkania i warszaty, ewidencji sprzedaży, wysyłania informacji marketingowych, kontaktu z klientem przez Jezykodajnia/ Polish Yourself Agnieszka Bolikowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Panieńskiej 9 lok.29, NIP: 5262193770, stosownie do postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 993 ze zm.).(wymagane)

email marketing powered by FreshMail
 

Would you like to receive information about new meetings, workshops and interesting articles?

Once a month, you’ll receive a special e-mail from us.

I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process for meetings and workshops, management, marketing and contact with client by Językodajnia/Polish Yourself Agnieszka Bolikowska, Panienska 9/29, NIP 5262193770 under the Personal Data Protection Act as of 19 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, No. 133, item 993 as amended (required)

email marketing powered by FreshMail