Skąd tytuł bloga? Radość /Joy/ jest dla mnie w y b o r e m dostrzegania piękna i dobra wokół. Świadomym ćwiczeniem się w zachwycie faktem, że żyjemy, jesteśmy, doświadczamy. Kierowaniem uwagi, a co za tym idzie naszej energii na dobro, a nie na zło. Uwypuklaniem obecności i znaczenia dobra i piękna. W tym sensie radość staje się wyborem moralnym. Wdzięczność /Gratefulness/ zaś osobiście pomaga mi uszanować i dojrzeć celowość/ znaczenie wszystkiego, co mnie spotyka w życiu.

Jaką opowieść snuje mój życiorys…

Neofilolożka, iberystka, metodolożka, politolożka, doktor nauk humanistycznych /PhD/ z 12 letniem doświadczeniem w pracy naukowej i wykładania na uczelniach w Stanach, Hiszpanii, Meksyku. Stypendystka the Smithsonian Institution i the National Geographic w Waszyngtonie, KFnrD w Polsce. Wróciła do Polski i w lutym 2015 założyła Językodajnię, gdzie w przyjaznej i kameralnej atmosferze można wyzbyć się lęku przed mówieniem w języku angielskim, pogłębić ekspresję językową, odkryć nowe lądy, zainspirować się.

Jak myślę o sobie…

Towarzysząca innym w poszukiwaniach językowych i kulturowych. Inspirująca i dodająca odwagi do zmiany. Otoczona dobrą energią. Nieustająco zachwycająca się światem.

Joy and Gratefulness czyli Radość i Wdzięczność

Skąd tytuł bloga? Radość /Joy/ jest dla mnie w y b o r e m dostrzegania piękna i dobra wokół. Świadomym ćwiczeniem się w zachwycie faktem, że żyjemy, jesteśmy, doświadczamy. Kierowaniem uwagi, a co za tym idzie naszej energii na dobro, a nie na zło. Uwypuklaniem obecności i znaczenia dobra i piękna. W tym sensie radość staje się wyborem moralnym. Wdzięczność /Gratefulness/ zaś osobiście pomaga mi uszanować i dojrzeć celowość/ znaczenie wszystkiego, co mnie spotyka w życiu.